Sulle sobiv perspektiivikas eriala Eesti Maaülikoolist. Astu sisse.

  • Kelleks sina lapsena saada tahtsid? Politseinikuks, arstiks, merineitsiks, robotiks või jäätisemüüjaks? Kas suundud praegu oma unistuse poole või oled oma põneva, kuigi veidi ebahariliku või siis üldsuse silmis mitte nii populaarse südamesoovi maha matnud?
  • Jäta hetkeks kõigi teiste soovitused ja arvamused selja taha ning mõtle, mis sulle tegelikult huvi pakub. Tea, et oma eriala armastades on võimalik tippude tipuks tõusta. Seega – saa, kelleks tahad, kuid jää iseendaks. Tee oma valik ja astu sisse.
  • 2018. aastal on võimalik avaldusi esitada 20. juunist 4. juulini (k.a) SAIS-is ning 4. juulini (k.a) kell 9.00–15.00 peahoone vastuvõtulauas, ruumis 104.

Saa, kelleks tahad. Jää iseendaks.

Miks valida Eesti Maaülikool?

Maailma 100 parima ülikooli hulgas põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas.

Loodusõpingute tippkeskus Eestis.

Praktilised erialad ja tihe koostöö ettevõtetega.

Õppejõududeks rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased.

Ainsana Eestis terviklik ja roheline ülikoolilinnak.

Sõbralik ja avatud õpikeskkond.

Tutvu meie perspektiivikate erialadega

Bakalauruseõpe

Kui tahad saada eksperdiks kaunite aedade kujundamises ning tervislike köögi- ja puuviljade kasvatamises, on sinu õige koht Eesti ainsal teaduspõhisel aianduse õppekaval.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Bakalaureuseõpe. Spetsialiseerumine geodeesia või maakorralduse ja kinnisvara planeerimise erialale

Kui tahad teada, kuidas tänapäevaste tehnoloogiate abil sünnivad väikseimagi detailini timmitud kaardid, ning miks ei tohi ühegi uuselamurajooni arendamisel enne koppa maasse lüüa, kui sellele on heakskiidu andnud geodeet, leiad oma tuleviku geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekaval.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Bakalaureuseõpe

Tahad olla esimeste seas Eestis, kes saab hariduse täiesti uuel kalanduse ja vesiviljeluse õppekaval? Tule ja saa teada kõike erinevatest veeorganismidest, sh kaladest, vähkidest, molluskitest, vetikatest, ning leia end tulevikus kasvõi rahvusvahelistelt veekogudelt.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Bakalaureuseõpe

Loodus on võimas ja põnev, ent samas inimtegevuse ees kaitsetu. Mõtlematu tegevusega võib kergesti kaasneda liikide ja nende elupaikade hävinemine, kui tööstustest paiskub õhku ja vetesse kahjulikke kemikaale, või kui metsas võetakse maha liiga palju puid. Kui tahad teada, kuidas meid ümbritsevaid väärtuseid hoida, tule õpi keskkonnakaitset!

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Bakalaureuseõpe

Nii nagu arhitekt kavandab hooneid, kus inimestel oleks hea elada ja töötada, loob maastikuarhitekt funktsionaalseid ja huvitavaid maastikuruume, kavandades näiteks elamupiirkondi ja puhkealasid. Tule õpi keskkonnaplaneerimist ja maastikukujundust, et anda tulevikus oma panus meeldiva elukeskkonna kujundamisse!

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Bakalaureuseõpe

Eestis on loodushuvilisel lootust näha nii haruldasi taimi kui loomi, puutumatuid rabamaastikke ja puisniite. Loodusturismi erialal õpid meie looduse mitmekesisust tutvustama keskkonda säästval moel.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Bakalaureuseõpe. Nutika spetsialiseerumise eriala, vt lähemalt SIIT

Loomakasvatus on üks sektoritest, mille hea käekäik on Eesti majanduse sõltumatuse tagatiseks. Kui tahad teada saada, mille poolest erinevad lihaveised piimaveisetest, ning mida peab üks lehm sööma, et anda head piima, oled õiges kohas! Lisaks veistele saad põhjalikud teadmised teistest produktiivloomadest, nagu sead, lambad, jne.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Ehitusinseneriõpe

Inseneride järele on nii Eestis kui Euroopas laiemalt väga suur nõudlus. Kui sul on matemaatikaga ja füüsikaga hea suhe, võib sinust saada hinnatud insener, kes pärast õpingute lõpetamist tunneb põllumajandus- ja tootmishoonete ehitamiseks vajalikke võtteid ja materjale ning on valmis hooneid projekteerima.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Bakalauruseõpe. Statsionaarne või kaugõpe.

Äri ahvatleb? Maamajanduslikku ettevõtlust õppides oled suuteline asutama, juhtima ja arendama ettevõtet, planeerima tootmist ja äritegevust ning koostama ja ellu viima äriplaane ja -projekte. Ulatuslike majandusteadmistega inimesed, kes peale numbrite teavad üht-teist ka põllumajandustootmisest, on maal oodatud!

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Bakalaureuseõpe. Spetsialiseerumine metsamajanduse või metsatööstuse erialale

Eesti on üks metsarikkamaid riike Euroopas ning mets on Eesti tähtsaim vara. Meil õpid kõike, mis on vajalik selleks, et osata metsa ökosüsteemi hoida ning arendada selliselt, et see töötaks sinu heaks, ehk õpingute lõpuks oskad nii kodumaiseid kui võõrpuuliike määrata, kasvatada, langetada ning töödelda.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Rakenduskõrgharidusõpe. NB! Õppetöö toimub Tartus ja Võrumaal

Puit on tänuväärne materjal, millest saab teha nii mööblit kui ehteid. Uuenduslik idee, läbimõeldud disain, oskuslik töötlemine ja viimistlemine ning edu maailmaturul on tagatud. Meil saad teadmised tehnoloogiatest ning praktilised kogemused õigetest võtetest masinatel.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Bakalaureuseõpe

Tulevikutegijaks põllumajandustootmises saad põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal. Ratsionaalselt tootmise tasuvust planeerides, kaasaegseid kasvatusvõtteid ja GPS-süsteeme rakendades ning toodangut oskuslikult turundades saad tuua innovatsiooni Eesti põldudele.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Bakalaureuseõpe. Statsionaarne või kaugõpe. Spetsialiseerumine tootmistehnikale, energiakasutusele või ergonoomikale.

Ühelgi teisel õppekaval ei saa sa nii palju praktikat vingetes erialalaborites. Sel õppekaval õpid automaatika abil päikest ja tuult energiaks muutma, teed peensusteni selgeks iga masina siseehituse, oskad biomassist piiritust toota, ning saad teada, millist mõju avaldavad inimesele erinevad töökeskkonna ohutegurid, nagu müra, halb tööasend ning kemikaalid.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Rakenduskõrgharidusõpe. Spetsialiseerumine elektroonika või mehaanika erialale. Nutika spetsialiseerumise eriala, vt lähemalt SIIT

Kui sind paelub robootika, elektroonika, tehnika ja mehaanika ning julged end proovile panna nutikaid süsteeme luues ja neid kaugjuhtimise teel tööle rakendades, oled tehnotroonika õppekaval õiges kohas.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Bakalaureuseõpe. Nutika spetsialiseerumise eriala, vt lähemalt SIIT

Tahaksid oma tuleviku siduda põneva toidumaailmaga? Toiduainete õppekaval saad vajalikud teadmised ja oskused kõikvõimalike kvaliteetsete liha- ja piimatoodete, nagu vorstid-singid, juustud ja jogurtid, ning paljude muude toodete väljaarendamiseks ja tööstuslikuks tootmiseks.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Bakalaureuseõpe. Spetsialiseerumine maismaa või vee ökosüsteemide rakendusbioloogia erialale.

Globaalsed muutused looduses sunnivad meid olema loodusega kursis raku tasandist ökosüsteemi tasandini. Meil õpid hindama nii maismaa kui järvede ja vooluvete seisundit ning ökosüsteemide tervendamist. Terve ja puhas ökosüsteem tagab meile parema elukvaliteedi - sina saad õppida, kuidas seda hoida!

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Ehitusinseneriõpe

Insener, kes paneb vee voolama sinna, kuhu vaja! Kui ka sina tunned, et suudad suuri asju korda saata ning tehniline taiplikkus ei jää ambitsioonile alla, siis mine vooluga kaasa ning tule õpi vesiehitust ja veekaitset!

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Loomaarstiõpe

Teadsid juba lapsena, et tahad saada loomaarstiks? Või tekkis selline soov hiljem? Julged kindlalt ligi astuda nii abivajavale hobusele kui sülekoerale? Maaülikool on ainus koht, kus selle unistuse täita saad. Terved loomad teevad ka inimesed õnnelikuks!

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Geodeesia

Statsionaarne magistriõpe – METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT

Tööpõld on geodeesia eriala lõpetanutel lai. Magistrantuuris omandavad tudengid süvendatud teadmised eeskätt geodeetiliste põhivõrkude osas. Pärast magistrantuuri saab õpinguid jätkata doktorantuuris. Lõpetajad leiavad tööd geodeesia- ja kartograafiafirmades, omavalitsustes, riigiasutustes (nt Maa-amet, PRIA, Lennuamet, Kaitseministeerium jt).

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Statsionaarne magistriõpe – METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT

Loodusvarade kasutamise ja kaitse magistrikraad tagab rahvusvahelise konkurentsivõimega loodusressursside majandamise spetsialisti staatuse, lõpetajad leiavad töökohti Keskkonnaametis, Riigimetsa Majandamise Keskuses, looduskaitsealadel ning valdades ja maakondades keskkonnakaitse spetsialistidena.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine

Statsionaarne magistriõpe – METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT

Lõpetajad leiavad tööd riigiasutustes (nt PRIA, Maa-amet, Lennuamet, Kaitseministeerium jne), linna- ja vallavalitsustes. kinnisvara arendamise, hindamise ja vahendamisega tegelevates firmades, elamuhaldusfirmades aga ka geodeesiafirmades. Maakorralduse ja kinnisvara planeerimisega tegeleva inimese töövaldkond on lai ja ka tulevaste spetsialistide tegevusvaldkond võimalusterohke.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Metsamajandus

Statsionaarne magistriõpe – METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT. Nutika spetsialiseerumise eriala, vt lähemalt SIIT

Metsanduse magistrikraad tagab rahvusvahelise konkurentsivõimega metsanduse spetsialisti staatuse, lõpetajad leiavad töökohti metsade majandamise ja kaitsega tegelevas riigi- ja erasektoris. Igal aastal jätkab 4–5 metsamajanduse magistrikraadi omandanut õpinguid doktorantuuris. Pärast filosoofiadoktorikraadi omandamist metsanduse erialal on võimalus jätkata metsateadlasena või õppejõuna, aga samuti jätkata karjääri püüeldes metsanduse tippjuhiks.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Metsatööstus

Statsionaarne magistriõpe – METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT. Nutika spetsialiseerumise eriala, vt lähemalt SIIT

Metsatööstuse eriala lõpetaja tunneb Eesti metsafondi, oskab hinnata metsaressursse ja prognoosida nende arengut ning teab metsandusalaseid seadusi. Ta tunneb põhjalikult metsamajandustööde mehhaniseerimist, kaasaegseid loodussõbralikke metsakasutustehnoloogiaid ja metsamasinaid, logistikat, puidu omadusi ja kasutamist erinevates tööstusharudes, puidu-töötlemistehnoloogiaid ja -masinaid. Lõpetaja valdab puitkonstruktsioonide projekteerimist.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Aiandus

Statsionaarne magistriõpe – PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

Aiandusmagistrid leiavad tööd aianduslikke teadmisi nõudvatel ametikohtadel haljastusettevõtetes, puu- ja köögiviljade ning ilutaimedega tegelevates ettevõtetes. Samuti on võimalik töötada erialaõpetajana kutsekoolides ja pärast õpetajakoolituse läbimist loodusainete õpetajana. Laiapõhjalised teadmised võimaldavad töötada ka aiandusega seotud toodete edasimüüjate ja kokkuostjate juures, kuid ka linna- ja vallavalitsustes, ministeeriumides ja teistes riigiasutustes.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Maastikuarhitektuur

Statsionaarne magistriõpe – PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

Arendada oskusi rakendada analüütiliselt teadmisi ja hoiakuid maastike, elurikkuse ja inimeste elukeskkonna hüvanguks, sh osaleda loovalt maastiku- ja loodusressursside kasutamise korraldamisel, maastiku- ja ruumilises planeerimises ning maastikukujunduses (sh pargiarhitektuuris)

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Maastikukaitse ja -hooldus

Statsionaarne magistriõpe – PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

Lõpetanud võivad tööle asuda keskkonnaministeeriumis ja selle allasutustes (keskkonnaamet, keskkonnainspektsioon, RMK, keskkonnaagentuur), kohalikes omavalitsustes, keskkonnaorganisatsioonides, loodus-hariduskeskustes ning riiklikes ja eraettevõtetes.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

Statsionaarne magistriõpe – PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT. Nutika spetsialiseerumise eriala, vt lähemalt SIIT

Omandatud erialateadmised võimaldavad töötada põllumajanduslikke teadmisi vajavates ettevõtetes ja asutustes nii avalikus kui ka erasektoris ning jätkata õpinguid doktorantuuris. Magistriõppe läbinud on võimelised hindama põllumajandustootmise ja -poliitika ökoloogilisi ja sotsiaalmajanduslikke regionaalseid mõjusid

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

Statsionaarne magistriõpe – PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

Lõpetanud võivad tööle asuda looduskaitsespetsialistina või teadlasena elustiku, ökosüsteemide kaitse, majandamise ja taastamise valdkonnaga tegelevates organisatsioonides (keskkonnaministeerium, keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnauuringute Keskus, keskkonnakaitseorganisatsioonid, looduskasutuse ja -kaitse erafirmad).

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Energiakasutus

Statsionaarne magistriõpe – TEHNIKAINSTITUUT.

Eriala võimaldab saada tööd üha laienevas energeetikasektoris, kuid mitte ainult, kogemused on näidanud, et lõpetajad saavad hästi hakkama ka muudel tehnikaga seotud ametikohtadel, ka tippjuhtidena muudes valdkondades, kui ka avalikus sektoris. Alates 2015. aastast on Eesti Maaülikoolil õigus anda energiakasutuse õppekava lõpetajatele elektriinseneri esmane kutse vastavalt Kutsekoja kutsestandardile.

Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7).

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Ergonoomika

Statsionaarne magistriõpe – TEHNIKAINSTITUUT

Magistriastme üliõpilased omandavad süvateadmisi tööstus- ja põllumajandus-, süsteem-, makro- ja töötervishoiuergonoomikast ning tööstus- ja tootmissüsteemide tehnika ergonoomikast. Nad uurivad ergonoomika, biomehaanika, töömeditsiini ja kutsepatoloogia laborites õppe- ja teadustöö metodoloogilisi aluseid ning uurimustulemuste konstruktiivseid rakendusvõimalusi. Lõpetajad leiavad tööd projekteerimis-, arendus-, sotsiaal-, tööstus- ja põllumajandusettevõtetes.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Tootmistehnika

Statsionaarne magistriõpe – TEHNIKAINSTITUUT. Nutika spetsialiseerumise eriala, vt lähemalt SIIT

Tootmistehnika magistriastme lõpetanu on võimeline projekteerima masinaid ja mehhanisme, korraldama nende tootmist, kasutamist ja hooldamist. Laiapõhjalised teadmised võimaldavad töötada inseneribüroodes, põllumajandus- ja tööstusettevõtetes konstruktorina, tehnoloogina, tootmisjuhina, hooldusjuhina või projektijuhina.

Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7).

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Liha- ja piimatehnoloogia*

Statsionaarne magistriõpe – VET.MED JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT. Nutika spetsialiseerumise eriala, vt lähemalt SIIT

Eestis on ligi 1100 toidu käitlemise, ligi 700 toidu ladustamise ja säilitamise ning üle 10 000 jaemüügi- ja toitlustusettevõtte. Õppekava lõpetanutest saavad hinnatud spetsialistid liha- ja piimatooteid valmistavates ning teistes toiduainetega tegelevates ettevõtetes.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Loomakasvatus

Statsionaarne magistriõpe – VET.MED JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT

Lõpetajad leiavad tööd loomakasvatusspetsialistina põllumajandus-ettevõtetes, erialaorganisatsioonides ja riigiametites või konsulendina nõuandeteenistuses. Loomakasvatusspetsialisti põhitegevuseks on loomade tõuaretuse, söötmise, loomakasvatussaaduste tootmise, esmatöötlemise ja turustamise juhendamine ning korraldamine.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

Magistriõpe kaugõppes – MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT

Meie lõpetajatest suurem osa tegutseb raamatupidajate või finantsjuhtidena erinevates äriühingutes, kohalikes omavalitsustes ja riiklikes asutustes. Omandatud teadmised võimaldavad hästi hakkama saada ka pankades kliendihaldurite või laenuspetsialistidena või pärast vajaliku staaži kogumist ja atestatsiooni läbimist finantsmajanduskonsulentidena või audiitoritena.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Ökonoomika ja ettevõtlus

Magistriõpe kaugõppes – MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT

Lõpetajad leiavad tööd erialaspetsialistina mitmetel ametikohtadel avalikus, era- ja kolmandas sektoris. Omandatud erialased teadmised võimaldavad asuda tööle ettevõtte tegevjuhina, arendusjuhina, nõunikuna, konsulendina maamajandusettevõtetes, põllumajanduspoliitika kujundajana või administreerijana maaelu juhtimisorganites.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Aiandus

Magistriõpe kaugõppes – PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

Aiandusmagistrid leiavad tööd aianduslikke teadmisi nõudvatel ametikohtadel haljastusettevõtetes, puu- ja köögiviljade ning ilutaimedega tegelevates ettevõtetes. Samuti on võimalik töötada erialaõpetajana kutsekoolides ja pärast õpetajakoolituse läbimist loodusainete õpetajana. Laiapõhjalised teadmised võimaldavad töötada ka aiandusega seotud toodete edasimüüjate ja kokkuostjate juures, kuid ka linna- ja vallavalitsustes, ministeeriumides ja teistes riigiasutustes.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Linna- ja tööstusmaastike korraldus

Magistriõpe kaugõppes – PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

Eriala annab pädevuse töötamiseks keskkonnakaitse spetsialistina omavalitsustes ja ettevõtetes, keskkonnaametis- ja inspektsioonis jt riigiasutustes, keskkonnakorralduse, ruumilise planeerimise vald­kondades ning annab alusteadmised ja -oskused õpingute jätkamiseks doktorantuuris.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Loodusturism

Magistriõpe kaugõppes – PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

Loodusturismi eriala lõpetaja leiab tööd loodushariduskeskustes, (rakendus)kõrgharidus- ja täiendkoolituse asutustes, riigimetsamajandamise keskuses, keskkonnaametis, kohalikes omavalitsustes ja turismi koordineerivates organisatsioonides ning turismiettevõtetes. Eriala lõpetamine annab konkurentsieelise ka loodusturismi alase ettevõtte loomisel ning osalemiseks erinevates rahvusvahelistes projektides.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa

Tootmistehnika

Magistriõpe kaugõppes – TEHNIKAINSTITUUT

Tootmistehnika magistriastme lõpetanu on võimeline projekteerima masinaid ja mehhanisme, korraldama nende tootmist, kasutamist ja hooldamist. Laiapõhjalised teadmised võimaldavad töötada inseneribüroodes, põllumajandus- ja tööstusettevõtetes konstruktorina, tehnoloogina, tootmisjuhina, hooldusjuhina või projektijuhina.

fb Kodukale

kodulehele

jaga

küsi lisa